MÁME NOVÉ STRÁNKY! Klikni ZDE.


Aktuality

O nás
Středisko
Akce
Fotogalerie
Videa
Dokumenty
Odkazy
Podporují nás
Kontakty

I. oddíl - chlapecký Rtyně:
Tygři
Hadi
Mloci
Jeleni

II. oddíl - dívčí Rtyně:
Berušky
Opice
Pastelky

III. oddíl Medvědi Havlovice:
Mufloni
Ještěrky
Ježci


Světový skauting   |   Český skauting   |   Rtyňský skautingJunák - český skaut, z.s.

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Období předmnichovské republiky je zlatou érou českého skautingu. Oddíly Junáka prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření - prezident Edvard Beneš, básník Jíři Wolker, klinický lékař, akademik Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.

Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název organizace je Junák - český skaut, z.s. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Co je to Skauting?
Skauting je přece PARTA A PŘÍLEŽITOST, skupina lidí, přátel, kamarádů, a příležitost žít život dynamicky a smysluplně, příležitost zapojit se, spolupracovat, být součástí věcí, ne jenom pozorovatelem.

Pro koho je Junák?
Junák je pro děti od 6 let, nejmladší chlapci jsou vlčata, dívky světlušky, děti ve věku 11 – 15 let jsou skauti a skautky a nad 15 let to jsou roveři a rangers.

Kdo se o děti v Junáku stará?
V „partě“ tedy družině vede děti starší a zkušenější chlapec či dívka – tedy družinový rádce. Družina se skládá z několika dětí. Oddíl se skládá z několika družin, které mají své vedoucí. A několik oddílů tvoří středisko, které má svého vedoucího. Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Co děti v Junáku dělají?
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Vlčata a světlušky jsou hravé a poznávají svět. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

Kdy skauti ve Rtyni začali se svou činností?
Junák ve Rtyni funguje od roku 1945, tedy letos oslavíme už 65 let.

Kolik máme v dnešní době členů?
Skauting je největší výchovná organizace v České republice, má 55 533 členů, rtyňské středisko má 106 členů (k únoru 2017).