Aktuality
O nás
Středisko
Vedení
Akce
Skautský ples
Skautský bazar
Fotogalerie
Videa
Dokumenty
Odkazy
Podporují nás
Kontakty


Žabičky
Opice
Krabi
Lišáci
Hadi
Mloci
Pastelky
Tygři
Chobotnice
Medvíďata
Mravenci
Ježci
Roverský kmen


Kdo podporuje naši činnostJunácké středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší je neziskovou organizací, snažíme se proto získávat dotace, abychom mohli dětem nabídnout  moderní a hezké zázemí a kvalitní programy či akce.
Na rok 2015 jsme žádali o dotaci na:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/ JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Královéhradecký kraj

Junácké ústředí Královéhradeckého kraje finančně podporuje junácká střediska v Královéhradeckém kraji. Finanční prostředky jsou rozdělovány mezi jednotlivá střediska od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce jsme dostali finanční podporu ve výši 38 135 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na postavení nových komínů na skautských základnách. Na našich chatkách byl stav komínů nevyhovující. Staré komíny byly zbourány svépomocí starších členů střediska, výstavbu nových provedl kominický mistr. Nové komíny jistě přispívají k větší bezpečnosti v topné sezoně. Patří k jediným zdrojům tepla ve skautských základnách. Bez nich by se nemohla konat družinová, oddílová či středisková činnost v zimních měsících.
Královéhradecký kraj nás obdaroval dotací ve výši 32 360 Kč. Z těchto finančních prostředků byly financovány nákupy na internetovém obchodě JunShop.cz. Všem členům našeho střediska jsme k výročí 70. let založení skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší nakoupili středisková trička. Věříme, že jednotnost našich členů přispívá k pocitu sounáležitosti ve středisku. Trika nosili členové již na skautském táboře. S oblibou si je oblékají na skautské akce a prezentovali se v nich i na Dnu Města. Další část finančních prostředků byla věnována na zaplacení pronájmu pozemků, na kterých stojí skautské základny. Poslední část financí byla použit na nákup 5 celt na podsadové stany.
Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší byly ve výši 51 500 Kč. Za tyto finanční prostředky došlo k modernizaci vybavení na skautských základnách (chaty byly natřeny, v dívčí chatce se vymalovalo, položil se nový koberec, došlo k nákupu družinových vlajek, aj.). Část peněz byla použita na platby ohledně tábora (doprava táborového materiálu, zapůjčení ekologických záchodů, rozbory vody, aj.). Další část peněz byla věnována skautských akcím. Někteří členové se účastnili Čekatelského lesního kurzu Odysea, kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, 70. výroční založení skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší jsme slavili na Žabárenské slavnosti. Z družinových akcí byla proúčtovávána akce Výprava do země nikoho. Společné střediskové akce přispívají ke scelování kolektivu střediska i k dalšímu vzdělávání členů. Za poslední část finančních prostředků byly hrazeny provozní náklady (např. byly nakoupeny smaltované hrnky do skautské kuchyňky, dále se koupil harddisk k uchovávání skautských dat).
Od města Havlovice jsme dostali finanční prostředky ve výši 10 000 Kč. Peníze posloužily na obnovení skautského majetku. Byly nakoupeny podsadové stany. Naši členové byli pověřeni jejích natíráním, aby mohly nové podsady posloužit již na letošním skautském táboře.Přehled dotacírok 2014rok 2015
KÚ KHK27 000,00 Kč32 360,00 Kč
Město Rtyně v Podkrkonoší50 000,00 Kč51 500,00 Kč
Ústředí (MŠMT)30 527,00 Kč38 135,00 Kč
Obec Havlovice10 000,00 Kč10 000,00 Kč
Celkem117 527,00 Kč131 995,00 Kč


Za finanční prostředky velice děkujeme, bez nich bychom nemohli naši činnost provozovat.