Aktuality

Registrace 2021

O nás
Středisko
Akce
Fotogalerie
Videa
Dokumenty
Odkazy
Podporují nás
Kontakty

I. oddíl - chlapecký Rtyně:
Tygři
Hadi
Mloci
Jeleni

II. oddíl - dívčí Rtyně:
Berušky
Opice
Pastelky

III. oddíl Medvědi Havlovice:
Mufloni
Ještěrky
Ježci

Registrace 2021

Vážení rodiče skautů, členů střediska Permoník Rtyně v Podkrkonoší,
blíží se termín registrace členů na rok 2021. Registrace je spojena se zaplacením registračního poplatku. Ten stanovila středisková rada na 500,- Kč.

Prosím, uhraďte tuto částku pokud možno bankovním převodem na číslo účtu 230159826/0300.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (dětí), za které registrační poplatek posíláte. Registraci je nutné uhradit v termínu od 1. 1. 2021 do 15. 1. 2021. Nepřevádějte poplatek dříve ani později. Prosím o striktní dodržení výše zmíněných platebních podmínek, ušetříte nám tím případné komplikace v identifikaci platby a v účetnictví.

Potřebujete-li ve výjimečném případě uhradit registrační poplatek v hotovosti, prosím domluvte si osobní předání na tel. čísle 776015774 (Alena Čermáková) nebo s rádcem družiny, do které Vaše dítě dochází. Platba v hotovosti musí proběhnout rovněž do 15.1. 2021.


Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacení je podmínkou členství Vašeho dítěte na příslušný rok. Členské příspěvky slouží potřebám celého skautského hnutí.

- Část odvedeme na skautské ústředí a kraj, z tohoto příspěvku se hradí:
pojištění členů (úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka), činnost organizace, vzdělávání činovníků, provoz základen, vydávání časopisů (v členském příspěvku je započítána platba za skautský časopis pro daný věk, který dostává člen automaticky poštou), údržba nemovitostí, vytváření dlouhodobé rezervy atd.

- Zbylá část příspěvku zůstává skautskému středisku ve Rtyni v Podkrkonoší, pod které spadají 2 rtyňské oddíly a jeden oddíl z Havlovic. Z této částky je hrazeno:
běžná oddílová činnost, provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, vytváření finanční rezervy pro investice a zajištění chodu střediska při neočekávaných situacích či výdajích.


Přejeme radostné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí.

Za rtyňské skauty Alena Čermáková